دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم انساني » اساتید دانشکده 

دکتر روح الله حق شناس
 
 rhm@profs.semnan.ac.ir

دکتر عظیم حمزئیان
 
 ahamzeian@semnan.ac.ir

دکتر محمود خورسندی
 
 mahmoodkhorsandi@profs.semnan.ac.ir

دکتر قدرت ا... خیاطیان
 
 

حسین ذوالفقاری لقب
 
 

دکتر ناصر رحیمی
 
 

دکتر محمد رضایی
 
 

دکتر حسین رضویان
 www.hrazavian.blogfa.com
 razavian@profs.semnan.ac.ir

دکتر شمس الدین رویانیان
 
 s.royanian1974@gmail.com

دکتر محمد جواد سعدی
 
 

محمد علی سلطانیان
 
 

دکتر رستم شامحمدی
 
 rshamohammadi@gmail.com

دکتر علی محمد شاه سنی
 
 

دکتر یدا... شکری
 
 

دکتر علی ضیغمی
 http://zeighami.ir
 zeighami(AT)semnan.ac.ir


  
1  2  3  4