دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم پايه » اساتید دانشکده 

دکتر حمیدرضا قلی پور دیزجی
 
 

دکتر مهرداد قمی نژاد
 
 

دکتر باقر کرامتی
 
 

دکتر راضیه محجوب
 
 

دکتر سعید محمدیان سمنانی
 
 

سید مهدی محمودی
 
 

فرشته مومن
 
 

علی مهدی پور شیرایه
 
 

دکتر حسین مهربان
 
 

لیلا نادری
 
 

دکتر فیروزه نعمتی
 
 fnemati@semnan.ac.ir


  
1  2  3