دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
اقتصاد مهندسي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي پل مهندسي عمران همه گرايش‌ها
تحليل سازه ها 2 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
بارگذاري مهندسي عمران همه گرايش‌ها
سازه هاي بتن آرمه 2 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
سازه هاي فولادي 1 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
روشهاي اجرائي ساختمان مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح 2 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي سد مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آز - مكانيك سيالات 1 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
فتوگرامتري مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آزمايشگاه بتن مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
تحليل قابليت اعتماد سازه ها مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اجزا محدود مقدماتي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
فاضلاب صنعتي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آلودگي هوا و روش هاي كنترل مهندسي عمران همه گرايش‌ها
هيدرولوژي آماري و پروژه مهندسي عمران همه گرايش‌ها
ماشين هاي آبي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
سدهاي كوتاه مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي فرودگاه مهندسي عمران همه گرايش‌ها
ترميم و نگهداري راه مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مباني G IS و كاربرد آن در منابع آب مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مكانيك خاك 2 مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي ژئوتكنيك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
سازه هاي مدفون مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي تونل مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اصول مهندسي بندر مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آز ژئو تكنيك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
پروژه تخصصي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
زبان تخصصي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
نقشه برداری مهندسي عمران همه گرايش‌ها
نقشه کشی صنعتی 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
علم مواد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز علم مواد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
استاتیک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
دینامیک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحی اجزا 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه ريخته گري و آهنگري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه جوشكاري و ورقكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
زبان تخصصي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي اجزاء 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضي عمومي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزبك مكانيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز - فيزيك مكانيك حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رسم فني عمومي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تكنولوژي سوخت رساني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21