دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
تكنولوژي انتقال قدرت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تكنولوژي دستگاههاي الكتريكي خودرو مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تكنولوژي شاسي و بدنه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تكنولوژي مولد قدرت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نقشه كشي باكامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه انتقال قدرت معمولي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه سوخت رساني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه دستگاههاي الكتريكي خودرو مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه شاسي وبدنه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه مولد قدرت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اصول سرپرستي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارآموزي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
زبان فني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
استاتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدورليك و پنوماتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اجزا ماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحی ابتکاری مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بیومکانیک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك محيط پيوسته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
محاسبات عددي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سمينار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايان نامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايان نامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل تجربي تنش 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تئوري ورق ها و پوسته ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش اجزاء محدود 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
الاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پلاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ويسكو الاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموالاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تغيير شكل فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك محيط پبوسته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رفتار مكانيكي مواد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بهينه قطعات مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بكمك كامپيوتر پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ابزار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشين ابزار پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي اجزاء پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي سنگين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مكانيزمهاي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سينماتيك اتصالات ميله اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايداري سيستمهاي مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21