دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
سيستمهاي ديناميكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات تغييرخط مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشا سيستمي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات اتفاقي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل خودكار پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل آزمايشهاي مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بيومكانيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحثه منتخب در طراحي كاربردي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحقيق در عمليات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدروديناميك روغنكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ابتكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
عمليات حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش تنش تجربي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مواد مركب (كامپوزيتها) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رباتيك (سينماتيكوديناميك) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در رباتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك ضربه اي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك ضربه هاي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي پژوهش مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش اجزاء محدود 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سيستمهاي طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي كلي نيروگاهها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه آبي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه هسته اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سوخت و احتراق پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك و مكانيك سيستمهاي جلوبرنده مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك آماري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت پيشرفته (هدايت) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت پيشرفته (تشعشع) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مبدلهاي حرارتي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تبديل مستقيم انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك سيالات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك گازهاي پيشرفته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدرو آئروديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه هاي مرزي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توربولانس مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد درجات حرارت خيلي پايين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدروديناميك روغن كاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك گازهاي پيشرفته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه هاي مرزي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21