دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
هيدروديناميك روغنكاري (تري بولوژي) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك گازهاي پيشرفته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سمينار (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك محيط پيوسته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئرو الاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل تجربي تنش مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربينهاي گازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربو ماشين (محوري) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربوماشين (غيرمحوري) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئروديناميك پيشرفته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئرو ديناميك پيشرفته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كاربرد انرژي خورشيدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي تقريبي در انتقال حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئروديناميك بال و بدنه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك پرواز مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث جديد در ترموديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توربولانس مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدرو آئرو ديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك گازهای پيشرفته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه مرزي (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
منابع انرژي و كاربرد آن مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه آبي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه هسته اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدروليك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل فرايند مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل آلودگي محيط زيست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تبديل مستقيم انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث برگزيده در تبديل انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي كلي نيروگاه ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب سيالات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سوخت و احتراق پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك و مكانيك سيستمهاي جلو برنده مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد درجه حرارت كم مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك آماري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (تشعشع) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (هدايت) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (جابجائي) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه مرزي (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
جريان سيالات غير نيوتوني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تهويه پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مواد مركب (كامپوزيت ها) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21