دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
طراحي ابزار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي سنگين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رفتار مکانيکي مواد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
عمليات حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات سيستمهاي ممتد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سيستمهاي ديناميکي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميک پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سينماتيک اتصالات ميله اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ابتکاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بهينه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اجزاء محدود (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در مکانيک کاربردي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در طراحي جامدات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي اجزاي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايان نامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايان نامه 6 واحدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رساله 24 واحدي دکتري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارآموزي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ادامه پايان نامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتخاب پايان نامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتخاب پايان نامه 6 واحدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ادامه پايان نامه 6 واحدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
امتحان جامع مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتخاب رساله دکتري 24 واحدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ادامه رساله دکتري 24 واحدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك مكانيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك حرارت و آزمايشگاه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رسم فني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك الكتريسته ومغناطيس مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز - فيزيك الكتريسته و مغناطيس مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك موج و ارتعاش مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
زبان فني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- فيزيك حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباني مهندسي برق 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- مباني مهندسي برق مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نقشه كشي صنعتي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نقشه كشي صنعتي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباني مهندسي برق 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترموديناميك 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- ترموديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سيالات 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز _ مكانيك سيالات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز - مقاومت مصالح مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- انتقال حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21