دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
ديناميك ماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- ديناميك و ارتعاشات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سيستمهاي اندازه گيري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توربوماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- ماشينهاي حراتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه حرارتي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
حرارت مركزي و تهويه مطبوع 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارآموزي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي موتورهاي احتراق داخلي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك سيالات محاسباتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئروديناميك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مكانيزمها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ياتاقان و روغنكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح 3 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي طراحي مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پروژه تخصصي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارآموزي 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه جوشكاري و ورقكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه ريخته گري و آهنگري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي ابزار و توليد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارگاه اتومكانيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كارآموزي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك مواد مركب مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سوخت و احتراق مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مبدلهاي حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سيستمهاي انتقال آب مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاه حرارتي 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد بخار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تاسيسات برق و كنترل نيروگاه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توربين گاز و موتورجت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
حرارت مركزي و تهويه مطبوع 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- تاسيسات حرارتي وبرودتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ماشينهاي آبي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيروگاههاي آبي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آلودگي محيط زيست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
فيزيك مدرن مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ياتاقان و روغنكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك گازها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مديريت صنعتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي توليد و كارگاه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل اتوماتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- ماشينهاي حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي اجزاء 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- كنترل اتوماتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
موتورهاي احتراق داخلي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21