دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه آمار » اساتید 

سعید زال زاده
 
 szalzadeh@semnan.ac.ir

سید مهدی محمودی
 
 

رضا ولی اللهی مهریزی
 
 rvaliollahi at semnan.ac.ir


1