دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه زبانشناسي همگاني » اساتید 

دکتر حسین رضویان
 www.hrazavian.blogfa.com
 razavian@profs.semnan.ac.ir


1