دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی » اساتید 

دکتر مصطفی جباری
 
 .jabbari38@gmail.com

دکتر حميد مسجدسرايي
 
 


1