دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه مهندسی الکترونیک » اساتید 

دکتر علی اصغر اروجی
 
 aliaorouji@ieee.org

دکتر هادی سلطانی زاده
 sun.semnan.ac.ir/~h_soltanizadeh
 h_soltanizadeh@semnan.ac.ir

دکتر پرویز کشاورزی
 
 

دکتر سعید مظفری
 
 mozaffari@semnan.ac.ir

دکتر خشایار یغمایی
 
 


1