صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2391

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/03/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/03/02


دکتر سید محمد جعفری
درجهاستادیار
محل تولد اردبیل
علایق شخصی 1- تنوع زیستی و پوششهای گیاهی مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ایران
2- جغرافیای گیاهی و بومزادی گیاهی در ایران و آسیا
3- مدلسازی فضائی مکانی گونه ای و پوشش گیاهی
4- اکولوژی عملکردی گیاهان با تاکید بر تغییرات اقلیمی
5- گیاه پالایی و ژئوبوتانی کاربردی
6- گاه شناسی درختی
پست الکترونیکی (E_mail)
smjafari@profs.semnan.ac.ir
se.mo.jafari@gmx.com