فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   آزمايشگاه زبان 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22063013
رشته زبان و ادبيات عرب
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی کتبی و عملی
توضیحات پروژه درس مبنای کار کتاب المرحلة الأساسية از مجموعه صدی الحياة می باشد.